Photo 115969181 © sjezica | Dreamstime.com

Proprietarii de păduri, obligaţi prin lege să supravegheze video drumurile forestiere

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, o lege care prevede ca proprietarii de păduri să fie obligaţi să asigure supravegherea video a drumurilor forestiere, cu sisteme tehnice de monitorizare/înregistrare.

Fondurile pentru achiziţionarea acestor sisteme fiind asigurate prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, iar Jandarmeria Română va asigura monitorizarea supravegherii video.

De asemenea, legea instituie şi sancţionarea deteriorărea, distrugerea sau furtul sistemelor tehnice de monitorizare/înregistrare video a drumurilor forestiere.

Potrivit legii, în îndeplinirea atribuţiei de asigurare a pazei pădurilor împotriva tăierilor ilegale, a furturilor, a distrugerilor, pentru supravegherea transporturilor de materiale lemnoase şi urmărirea trasabilităţii lemnului recoltat din fondul forestier naţional, parcuri naţionale/naturale, proprietarii sunt obligaţi să asigure supravegherea video a drumurilor forestiere, cu sisteme tehnice de monitorizare/înregistrare.

„Fondurile pentru achiziţionarea, montarea şi punerea în funcţiune a sistemelor tehnice de monitorizare/înregistrare se asigură prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează supravegherea video a drumurilor forestiere, precum şi măsurile pentru protejarea datelor cu caracter personal se stabilesc prin Normele metodologice privind supravegherea video a drumurilor forestiere, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului”, se arată în lege.

Unităţile de poliţie, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii, asigură sprijin de specialitate în organizarea pazei pădurilor.

„Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii, asigură monitorizarea supravegherii video a drumurilor forestiere prin gestionarea sistemelor tehnice în cadrul dispeceratelor proprii şi execută acţiuni de control a circulaţiei materialelor lemnoase”, mai stabileşte legea.

Totodată, actul normativ prevede ca deteriorarea sau indisponibilizarea, temporară ori definitivă, parţială sau totală a sistemelor tehnice de monitorizare/înregistrare video a drumurilor forestiere să fie considerate contravenţii silvice şi să fie sancţionate cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *