Photo 9244445 © Huguette Roe | Dreamstime.com

Consiliul UE a adoptat un nou regulament privind bateriile şi deşeurile de baterii

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, luni, un nou regulament care consolidează normele de sustenabilitate pentru baterii şi deşeurile de baterii iar acesta va reglementa întregul ciclu de viaţă al bateriilor – de la producţie la reutilizare şi reciclare – şi va asigura siguranţa, sustenabilitatea şi competitivitatea acestora, informează un comunicat de presă.

„Bateriile sunt esenţiale pentru procesul de decarbonizare şi pentru tranziţia UE către moduri de transport cu emisii zero. În acelaşi timp, bateriile uzate conţin multe resurse valoroase şi trebuie să putem reutiliza aceste materii prime critice în loc să ne bazăm pe ţări terţe pentru aprovizionare. Noile norme vor promova competitivitatea industriei europene şi vor asigura faptul că noile baterii sunt sustenabile şi contribuie la tranziţia verde”, a declarat ministrul spaniol al tranziţiei ecologice, Teresa Ribera.

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului se va aplica tuturor bateriilor, inclusiv tuturor deşeurilor de baterii portabile, bateriilor pentru vehicule electrice, bateriilor industriale, bateriilor de pornire, iluminat sau aprindere (SLI) (utilizate în principal pentru vehicule şi utilaje) şi bateriilor pentru mijloace de transport uşoare (de exemplu, biciclete electrice, motorete electrice, trotinete electrice).

Noile norme vizează promovarea unei economii circulare prin reglementarea bateriilor pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă. Prin urmare, regulamentul stabileşte cerinţe privind sfârşitul ciclului de viaţă, inclusiv obiective şi obligaţii de colectare, obiective privind recuperarea materialelor şi răspunderea extinsă a producătorilor.

Regulamentul stabileşte obiective pentru producători de a colecta deşeuri de baterii portabile (63% până la sfârşitul anului 2027 şi 73% până la sfârşitul anului 2030) şi introduce un obiectiv specific de colectare a deşeurilor de baterii pentru mijloacele de transport uşoare (51% până la sfârşitul anului 2028 şi 61% până la sfârşitul anului 2031).

Regulamentul stabileşte obiectivul de recuperare a litiului din deşeurile de baterii la 50% până la sfârşitul anului 2027 şi la 80% până la sfârşitul anului 2031, obiectiv care poate fi modificat prin acte delegate în funcţie de evoluţiile pieţei şi ale tehnologiei şi de disponibilitatea litiului.

Documentul prevede niveluri minime obligatorii de conţinut reciclat pentru bateriile industriale, bateriile SLI şi bateriile EV. Pentru început, acestea sunt stabilite la 16% pentru cobalt, 85% pentru plumb, 6% pentru litiu şi 6% pentru nichel. Bateriile vor trebui să deţină o documentaţie privind conţinutul reciclat. Obiectivul de eficienţă a reciclării este stabilit la 80% până la sfârşitul anului 2025 pentru bateriile cu nichel-cadmiu şi la 50% până la sfârşitul anului 2025 pentru alte deşeuri de baterii.

Regulamentul prevede că, până în 2027, bateriile portabile încorporate în aparate ar trebui să poată fi demontate şi înlocuite de către utilizatorul final, lăsând suficient timp operatorilor pentru a-şi adapta proiectarea produselor la această cerinţă. Aceasta este o dispoziţie importantă pentru consumatori. Bateriile mijloacelor de transport uşoare vor trebui să poată fi înlocuite de un profesionist independent.

Noile norme vizează îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne a bateriilor şi asigurarea unei concurenţe mai echitabile datorită cerinţelor de siguranţă, sustenabilitate şi etichetare. Acest lucru se va realiza prin criterii de performanţă, sustenabilitate şi siguranţă, restricţii stricte pentru substanţe periculoase precum mercurul, cadmiul şi plumbul şi informaţii obligatorii privind amprenta de carbon a bateriilor.

Regulamentul introduce cerinţe de etichetare şi de informare, printre altele cu privire la componentele bateriei şi la conţinutul reciclat, precum şi un „paşaport pentru baterii” electronic şi un cod QR. Pentru a acorda statelor membre şi actorilor economici de pe piaţă suficient timp pentru a se pregăti, cerinţele de etichetare se vor aplica începând cel târziu din 2026, iar codul QR începând cel târziu din 2027.

Noul regulament vizează reducerea impactului social şi a impactului asupra mediului pe parcursul întregului ciclu de viaţă al bateriei. În acest scop, regulamentul stabileşte norme stricte privind obligaţia de diligenţă pentru operatorii care trebuie să verifice sursa materiilor prime utilizate pentru bateriile introduse pe piaţă. Regulamentul prevede o derogare pentru IMM-uri de la normele privind diligenţa necesară.

Votul de luni al Consiliului încheie procedura de adoptare. Regulamentul va fi semnat de Consiliu şi de Parlamentul European, apoi textul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE şi va intra în vigoare 20 de zile mai târziu. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *