Photo 265118653 © Osaze Cuomo | Dreamstime.com

UE a aprobat o schemă de ajutoare a Germaniei în valoare de 6,5 miliarde de euro pentru companiile cu consum intens de energie

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, o schemă germană în valoare de 6,5 miliarde de euro pentru a compensa parțial întreprinderile mari consumatoare de energie pentru a minimiza riscul de relocare în alte state a emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a creșterii prețurilor la combustibili, anunță un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Germania a notificat Comisiei planul său de sprijinire a întreprinderilor mari consumatoare de energie expuse la concurența internațională prin acoperirea parțială a prețurilor mai mari la combustibili rezultate din sistemul german de comercializare a certificatelor de emisii de combustibili.

Schema va acoperi costurile suportate între 2021 și 2030. Măsura de sprijin are ca scop reducerea riscului de „relocare a emisiilor de dioxid de carbon”, în cazul în care întreprinderile își delocalizează producția în țări cu norme mai puțin stricte în materie de emisii, ceea ce duce la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel global.

De această măsură vor beneficia întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele și subsectoarele enumerate pe lista de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cadrul EU ETS. Aceste sectoare se confruntă cu costuri semnificative legate de emisii și sunt expuse în mod special concurenței internaționale.

Compensația va fi acordată întreprinderilor eligibile printr-o rambursare parțială a costurilor suplimentare suportate în anul precedent, urmând ca plata finală să fie efectuată în 2031. Nivelul compensației se situează între 65% și 95% din costuri, în funcție de intensitatea emisiilor beneficiarilor.

Pentru a menține stimulentele pentru ca beneficiarii să treacă la combustibili mai puțin poluanți, valoarea ajutorului este calculată pe baza unor criterii de referință pentru combustibili și energie termică. Pentru a putea beneficia de compensații, beneficiarii vor trebui să investească cel puțin 50% (începând cu 2025, cel puțin 80%) din valoarea ajutorului în (i) măsuri identificate în „sistemul lor de gestionare a energiei”, care stabilește obiective de eficiență energetică și o strategie de realizare a acestora; sau (ii) decarbonizarea proceselor lor de producție.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *