Photo 166905421 © Grayfoxx1942 | Dreamstime.com

Lupi în Europa. Comisia Europeană colectează date pentru eventuala modificare a statutului de protecţie

Întoarcerea lupului în regiunile UE în care acesta este absent de mult timp duce din ce în ce mai mult la conflicte cu comunitățile locale de agricultură și vânătoare, în special în cazul în care măsurile de prevenire a atacurilor asupra efectivelor de animale nu sunt puse în aplicare pe scară largă. În acest context, Comisia Europeană anunță o posibilă revizuire a statutului de protecţie de care beneficiază acest animal

„Concentrarea haitelor de lupi în unele regiuni europene a devenit un pericol real pentru animale şi, eventual, şi pentru oameni. Invit autorităţile locale şi naţionale să ia măsuri atunci când este necesar. Într-adevăr, legislaţia actuală a UE le permite deja să facă acest lucru”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

În acest context, Executivul comunitar a invitat luni comunităţile locale, oamenii de ştiinţă şi toate părţile interesate să prezinte, până la 22 septembrie 2023, date actualizate privind populaţia de lupi şi impactul acestora. 

Pe baza datelor colectate, Comisia va decide cu privire la o propunere de modificare, după caz, a statutului de protecție a lupului în cadrul UE și de actualizare a cadrului juridic, pentru a introduce, dacă este necesar, o mai mare flexibilitate, având în vedere evoluția acestei specii.

”Acest lucru va completa posibilitățile actuale prevăzute de legislația UE pentru ca autoritățile locale și naționale să ia măsuri acolo unde este necesar, precum și o finanțare semnificativă din partea UE pentru aceste măsuri, astfel cum se detaliază într-o scrisoare comună trimisă de comisarul Sinkevičius și de comisarul Wojciechowski tuturor miniștrilor agriculturii și mediului din UE în noiembrie 2021. Unele măsuri s-au dovedit eficace în prevenirea sau reducerea semnificativă a riscurilor de ruinare atunci când sunt puse în aplicare în mod corespunzător și adaptate contextului specific în care sunt aplicate”, arată CE.

Revizuirea de către Comisie a datelor științifice privind lupul în UE face parte integrantă din analiza aprofundată pe care Comisia o efectuează ca răspuns la Rezoluția Parlamentului European din 24 noiembrie 2022. În aprilie 2023, Comisia a început să colecteze date de la grupurile de experți și de la principalele părți interesate, precum și date raportate de autoritățile naționale în temeiul legislației UE și internaționale existente. Cu toate acestea, aceste date nu oferă încă o imagine completă care să permită Comisiei să conceapă acțiuni suplimentare, iar Comisia extinde astăzi această consultare.

”Comisia este conștientă de faptul că întoarcerea lupului în regiunile UE în care acesta este absent de mult timp poate duce la conflicte cu comunitățile locale de agricultură și vânătoare, în special în cazul în care măsurile de prevenire a atacurilor asupra efectivelor de animale nu sunt puse în aplicare pe scară largă”, mai arată sursa citată.

Fiind o specie indigenă, lupul este o parte integrantă a patrimoniului natural al Europei și joacă un rol important în ecosistemele sale. În temeiul Directivei privind habitatele, majoritatea populațiilor de lupi din Europa beneficiază de o protecție strictă, cu posibilități de derogare. Acest regim pune în aplicare cerințele Convenției internaționale de la Berna privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, la care UE și statele membre sunt părți.

PlatformeleUE și regionale privind coexistența permit părților interesate să promoveze modalități de reducere la minimum a conflictelor dintre interesele umane și prezența speciilor de carnivore mari, prin schimbul de cunoștințe și prin colaborarea într-un mod deschis, constructiv și respectuos reciproc. În plus, în temeiul Directivei habitate, statele membre pot, în anumite condiții, să deroge de la interdicțiile regimului de protecție strictă, inclusiv pentru a proteja interesele socioeconomice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *