Photo 116551186 © Diadis | Dreamstime.com

Guvernul a adoptat măsuri prin care operatorii care furnizează energia termică vor fi determinaţi să crească ponderea energiei regenerabile

Guvernul României a aprobat miercuri un proiect de lege cu măsuri care să determine operatorul care furnizează energia termică să presteze serviciul conform indicatorilor de performanţă privind calitatea şi cantitatea acestuia, precum şi pentru asigurarea creşterii ponderii energiei regenerabile în sectorul producerii de energie termică, anunţă Ministerul Dezvoltării.

Documentul vine în completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică.

”La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul României a aprobat, în şedinţa de astăzi, proiectul de lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006. Actul normativ prevede o serie de măsuri care să determine operatorul care furnizează energia termică să presteze serviciul la indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea acestuia, precum şi pentru asigurarea creşterii ponderii energiei regenerabile în sectorul producerii de energie termică”, transmite instituţia.

Prin adoptarea măsurilor cuprinse în proiectul de lege, operatorii din sectorul termoficării vor fi determinaţi să se străduiască şi mai mult pentru atingerea indicatorilor de performanţă privind calitatea serviciului public de alimentare cu energie termică.

”Această măsură, împreună cu cea privind creşterea energiei regenerabile în sectorul termoficării, propusă de asemenea prin proiectul de lege, conduc la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi, implicit, la un trai mai bun al populaţiei, în condiţii prietenoase cu mediul”, precizează Ministerul Dezvoltării.

În situaţia în care unitatea administrativ-teritorială nu deţine în proprietate infrastructura tehnico-edilitară aferentă activităţii de producere a energiei termice, în caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică se va acorda un punctaj superior ofertantului care va produce energie din surse regenerabile în ponderea cea mai mare din necesar.

Dacă unitatea administrativ-teritorială deţine în proprietate infrastructura tehnico-edilitară aferentă activităţii de producere a energiei termice, inclusiv surse de producere din resurse regenerabile realizate de unitatea administrativ-teritorială potrivit strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termică a populaţiei, în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică sau, după caz, în hotărârea de dare în administrare se introduce o clauză de stimulare a maximizării producerii de energie termică din surse regenerabile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *