Photo 253331846 © Witsarut Sakorn | Dreamstime.com

Finanțare durabilă. CE va modifica în 2024 normele ESG pentru companii și instrumente financiare

Cu câteva zile înainte de Crăciun, Consiliul European a ajuns la un acord cu privire la mandatul său de negociere referitor la o propunere de regulament privind ratingurile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), cu scopul de a spori încrederea investitorilor în produsele durabile, anunță instituția.

Ratingurile ESG oferă un aviz cu privire la profilul de durabilitate a unei companii sau al unui instrument financiar, evaluând expunerea la riscurile legate de durabilitate și impactul lor asupra societății și a mediului. Ratingurile ESG au un impact din ce în ce mai important asupra funcționării piețelor de capital și asupra încrederii investitorilor.

Potrivit normelor propuse, furnizorii de rating ESG vor trebui să fie autorizați și supravegheați de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și să respecte cerințele de transparență, în special în ceea ce privește metodologia și sursele lor de informații. Furnizorii vor face obiectul unor măsuri specifice de prevenire și gestionare a conflictelor de interese.

Furnizorii de rating ESG care doresc să își desfășoare activitatea în UE vor trebui să respecte anumite cerințe, inclusiv obținerea unei autorizații din partea ESMA sau, în cazul furnizorilor de rating ESG stabiliți în afara UE, o decizie de echivalare, o avizare a ratingurilor lor ESG sau o recunoaștere.

Consiliul a introdus, de asemenea, un regim de înregistrare mai puțin strict, temporar și opțional, de trei ani, pentru micii furnizori de rating ESG existenți, precum și pentru micii furnizori nou intrați pe piețe.

Micii furnizori de rating ESG care optează pentru regimul mai puțin strict nu vor trebui să plătească taxele de supraveghere ale ESMA. Aceștia vor trebui să respecte anumite principii generale de organizare și guvernanță, precum și cerințe privind transparența față de public și utilizatori. De asemenea, ei vor fi supuși competențelor ESMA de a solicita informații și de a efectua investigații și inspecții la fața locului. La ieșirea din acest regim temporar, micii furnizori de rating ESG vor trebui să respecte toate dispozițiile prevăzute în regulament, inclusiv cerințele privind guvernanța și taxele de supraveghere.

În ceea ce privește separarea întreprinderilor și a activităților, Consiliul a introdus posibilitatea ca furnizorii de rating ESG să nu dispună de o entitate juridică separată pentru anumite activități, cu condiția să existe o distincție clară între activități și ca respectivii furnizori să instituie măsuri de evitare a conflictelor de interese. Această derogare nu ar fi aplicabilă activităților de consultanță sau de audit atunci când acestea sunt furnizate entităților cărora li se acordă ratinguri.

Acordul privind mandatul Consiliului pregătește terenul pentru negocierile interinstituționale preconizate a începe în ianuarie 2024.

Foto: ID 253331846 © Witsarut Sakorn |Dreamstime.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *