Photo 270078595 / Sustainability © Witsarut Sakorn | Dreamstime.com

Autoritatea Bancară Europeană face publice cerințele propuse pentru ca băncile să gestioneze riscurile ESG și cele legate de tranziția climatică

Autoritatea Bancară Europeană (ABE), care supraveghează sistemul bancar din UE, a anunțat lansarea unei consultări cu privire la noile orientări propuse, care stabilesc cerințe pentru bănci în ceea ce privește identificarea, măsurarea, gestionarea și monitorizarea riscurilor ESG, inclusiv stabilirea unor planuri de abordare a riscurilor care decurg din tranziția UE către o economie neutră din punct de vedere climatic, scrie ESG Today.

Cerințele pentru bănci în conformitate cu orientările propuse ar include efectuarea de evaluări periodice ale relevanței riscurilor ESG, asigurarea capacității de a identifica riscurile prin procese și metodologii bazate pe date, inclusiv abordări bazate pe expunere, pe portofoliu și pe scenarii, precum și integrarea riscurilor ESG în cadrele lor obișnuite de gestionare a riscurilor, cu luarea în considerare a impactului asupra tuturor categoriilor de risc, inclusiv riscurile de credit, de piață, operaționale, de reputație, de lichiditate, de model de afaceri și de concentrare, pe orizonturi de timp pe termen scurt, mediu și lung.

De asemenea, orientările ar impune instituțiilor să elaboreze planuri de tranziție bazate pe Directiva privind cerințele de capital (CRD) care să abordeze riscurile care decurg din tranziția climatică și riscurile financiare care decurg din factorii ESG și din obiectivele de reglementare.

Foto: ID 270078595 © Witsarut Sakorn|Dreamstime.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *