Photo 8550468 © Scol22 | Dreamstime.com

Ursula von der Leyen:  După doi ani de la crearea  Mecanismului de redresare și reziliență, ne-am depășit obiectivele inițiale de investiții pentru tranziția verde și cea digitală

Comisia Europeană a plătit peste 140 de miliarde de euro pentru proiecte în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), astfel că și-a depășit obiectivele inițiale de investiții pentru tranziția verde și cea digitală, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.

Comunicarea marchează aniversarea a doi ani de la crearea Mecanismului de redresare și reziliență, instrumentul-cheie aflat în centrul planului de redresare NextGenerationEU pentru Europa, în valoare de 800 de miliarde de euro.

Comunicarea face bilanțul rezultatelor concrete obținute până în prezent ca urmare a dublului impact fără precedent al Mecanismului de redresare și reziliență asupra reformelor și investițiilor verzi și digitale în statele membre.

„Planul nostru de redresare NextGenerationEU a devenit chiar mai mult decât un răspuns vital la pandemia de COVID-19. După doi ani de la crearea acestui fond, am plătit deja peste 140 de miliarde euro și ne-am depășit obiectivele inițiale de investiții pentru tranziția verde și cea digitală. Acum, odată cu invadarea brutală a Ucrainei de către Rusia și cu criza energetică mondială, fondul a devenit un element-cheie al planului industrial al Pactului nostru verde. El va sprijini statele noastre membre pe calea către reducerea la zero a emisiilor nete, cu ajutorul unei contribuții financiare suplimentare generate de REPowerEU. NextGenerationEU s-a dovedit a fi un instrument capabil să abordeze multe provocări diferite cu care se confruntă Uniunea noastră. Reformele transformatoare incluse în planurile naționale de redresare ale statelor membre sunt esențiale pentru modernizarea și consolidarea Uniunii noastre Europene. Implementarea rapidă ar trebui să continue”, a declarat Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Sprijinirea redresării post-pandemie și abordarea noilor provocări

Comisia a analizat planurile de redresare și reziliență ale statelor membre, și a constatat că aproximativ 203 miliarde de euro din alocarea totală susțin măsurile care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030. Aproximativ 131 de miliarde de euro contribuie la măsurile de transformare digitală a economiilor și societăților Europei. Circa 138 de miliarde de euro au fost dedicate cheltuielilor și politicilor sociale pentru generația următoare.

Prin felul în care este conceput, MRR generează un ciclu virtuos al schimbării, în cadrul căruia reformele prezentate de statele membre trasează calea pentru investițiile ulterioare prevăzute în planurile lor de redresare și reziliență, precum și pentru cele susținute de alte fonduri ale UE, de fonduri naționale și, mai ales, de sectorul privat. Pe termen mediu, Comisia estimează că investițiile finanțate prin NextGenerationEU ar putea conduce la o creștere a PIB-ului UE cu aproximativ 1,5 % în 2024 și ar putea stimula și mai mult crearea de locuri de muncă.

MRR a fost instituit în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19 pentru a sprijini redresarea economică și socială a statelor membre. A fost un răspuns vital la încetinirea activității economice provocată de pandemie. MRR a dus la realizarea de reforme și investiții, a accelerat tranziția verde și pe cea digitală și a sporit reziliența generală a Uniunii. Implementarea MRR are loc în prezent într-un context foarte diferit, marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de o inflație ridicată și de o criză energetică.

În acest cadru în continuă evoluție, MRR s-a dovedit a fi un instrument foarte flexibil, capabil să abordeze mai multe provocări emergente. Prin urmare, el rămâne în centrul eforturilor pe care le depunem pentru a aborda prioritățile legate de securitatea energetică a UE, de competitivitatea întreprinderilor și de tranziția industrială către o economie cu zero emisii nete.

Accelerarea implementării pentru îndeplinirea priorităților UE

Până în prezent, Comisia a plătit peste 144 de miliarde EUR în cadrul MRR, atât sub formă de granturi (96 de miliarde EUR), cât și de împrumuturi (48 de miliarde EUR). Se preconizează că multe alte plăți suplimentare se vor efectua pe măsură ce MRR intră în a doua jumătate a ciclului său de viață. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru a valorifica pe deplin oportunitățile oferite de MRR și pentru a respecta termenele pe care și le-au asumat în planurile lor.

În primăvara anului 2023, se preconizează că statele membre își vor completa planurile de redresare și reziliență cu capitole REPowerEU, pentru a oferi un răspuns comun la criza energetică mondială. Reformele și investițiile noi sau extinse incluse în capitole, finanțate prin capacitatea financiară consolidată a MRR de aproape 270 de miliarde EUR, le vor permite statelor membre să elimine rapid dependența UE de combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către o energie curată.

Reformele și investițiile bazate pe REPowerUE, pe care statele membre sunt invitate să le prezinte cât mai curând posibil, vor realiza, de asemenea, sinergiile prevăzute de planul industrial al Pactului verde al UE. Acestea vor finanța măsuri de promovare a ecologizării industriei, de sprijinire a proiectelor industriale din UE cu zero emisii nete, de stimulare a cercetării și inovării în domeniul tehnologiilor inovatoare cu emisii zero și de sprijinire a industriilor în fața prețurilor ridicate la energie, inclusiv prin facilități fiscale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *