Photo 18472303 © Verticalarray | Dreamstime.com

UE a ajuns la un acord privind cerințele obligatorii pentru o proiectare ecologică a produselor. Printre cele vizate: hainele, mobila, electronicele, anvelopele

Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la un acord cu privire la Regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Comisia va adopta şi va actualiza periodic o listă de produse identificate pe baza unei analize aprofundate şi a unor criterii legate în special de obiectivele UE în materie de climă, mediu şi eficienţă energetică. Prioritate vor avea produsele cu impact puternic, inclusiv textilele (în special confecțiile şi încălțămintea), mobilierul (inclusiv saltelele), fierul şi oţelul, aluminiul, anvelopele, vopselele, lubrifianții şi substanțele chimice, precum şi produselor cu impact energetic, produselor TIC şi altor produse electronice.

Noile cerinţe în materie de proiectare ecologică vor depăşi eficienţa energetică şi vor urmări să stimuleze circularitatea, acoperind, printre altele: durabilitatea produselor, capacitatea de reutilizare, de modernizare şi de reparare, prezenţa substanţelor chimice care inhibă reutilizarea şi reciclarea materialelor, energia şi utilizarea eficientă a resurselor, conţinutul de materiale reciclate, amprenta de carbon şi amprenta de mediu şi informaţii disponibile despre produs, în special un paşaport digital al produsului.

Noul regulament conţine, de asemenea, noi măsuri menite să pună capăt practicii risipitoare şi dăunătoare mediului de distrugere a produselor de consum nevândute. Întreprinderile vor trebui să ia măsuri pentru a preveni această practică, iar colegiuitorii au introdus o interdicţie directă privind distrugerea produselor textile şi de încălţăminte nevândute, cu derogări pentru întreprinderile mici şi o perioadă de tranziţie pentru cele mijlocii. În timp, alte sectoare ar putea face obiectul unor astfel de interdicţii, dacă este necesar.

În plus, întreprinderile mari vor trebui să dezvăluie în fiecare an câte produse de consum nevândute pe care le elimină şi de ce. Se preconizează că acest lucru va descuraja puternic întreprinderile să se implice în această practică.

Parlamentul European și Consiliul vor trebui acum să adopte oficial noul regulament. Odată adoptat, regulamentul va intra în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial.

După acest lucru, va fi adoptat primul plan de lucru în temeiul noului Regulament privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile, care va stabili ce produse vor fi vizate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *