Photo 107776683 © Lovelyday12 | Dreamstime.com

Transgaz şi E.ON au încheiat un parteneriat de colaborare pentru consolidarea securităţii energetice a României

Companiile Transgaz şi E.ON România au semnat joi, la Bucureşti, un „Memorandum de Înţelegere” prin care îşi propun să colaboreze pentru consolidarea securităţii energetice a României, prin alinierea şi corelarea strategiilor de dezvoltare a infrastructurii de gaze naturale în direcţia prevederilor Pactului Verde European şi a celorlalte prevederi legislative europene din domeniu.

Potrivit unui comunicat comun, documentul prevede colaborarea punctuală pe mai multe coordonate şi subliniază interesul companiilor pentru dezvoltarea de noi direcţii de cooperare prin identificarea şi implicarea în proiecte de interes comun, în scopul dezvoltării şi transformării infrastructurii de transport şi de distribuţie a gazelor naturale pentru a deservi pe termen lung consumatorii cu energie fără emisii poluante.

„SNTGN Transgaz s-a aflat mereu în avangarda dezvoltării securităţii energetice a României. Am reuşit acest lucru prin proiectele de interconectare, prin parteneriatele încheiate, prin dezvoltările SNT. Am fost din timp atenţi la implicaţiile pe care Pactul Verde European şi noii combustibili le vor avea asupra sectorului energetic european. De aceea am şi decis să încheiem acest parteneriat de colaborare cu E.ON, pentru că împreună putem genera simbioza care să consolideze securitatea energetică a României. Transgaz a dovedit că este capabil să implementeze proiecte de investiţii complexe, de importanţă majoră, în condiţii de eficienţă economică şi siguranţă operaţională. Prin proiectele viitoare ne vom continua misiunea asumată cu aceeaşi responsabilitate pentru performanţă, competitivitate şi pentru dezvoltare sustenabilă a sectorului energetic românesc”, a declarat Ion Sterian, director general Transgaz.

Printre obiectivele vizate se află definirea unui plan de acţiune comun în vederea consolidării şi extinderii infrastructurii de gaze naturale în acord cu decizia strategică de a considera gazele naturale drept combustibil de tranziţie şi accelerarea cercetării rolului pe care infrastructura naţională de gaze naturale îl deţine în acomodarea gazelor verzi şi, în special a hidrogenului, prin schimb de informaţii de interes.

Alte direcţii sunt elaborarea de propuneri comune către ANRE pentru emiterea de reglementări tehnice specifice în domeniul hidrogenului şi a amestecurilor de gaze combustibile şi stabilirea criteriilor pentru dezvoltarea infrastructurii dedicate hidrogenului pe teritoriul României, în scopul definirii viitoarelor coridoare de transport şi distribuţie.

„Dorim să aducem know-how-ul pe care grupul E.ON îl are la nivel european împreună cu cel al Transgaz pentru dezvoltarea tehnologiilor şi a unei infrastructurii naţionale reziliente, pregătită pentru provocările viitorului. Împreună cu infrastructura existentă de gaze naturale, tranziţia la energia curată poate fi mult mai eficientă din punct de vedere al costurilor, iar beneficiile pentru consolidarea securităţii energetice pe termen lung sunt evidente”, a precizat Volker Raffel, CEO E.ON România.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern şi internaţional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, precum şi cercetarea şi proiectarea în domeniul specific activităţii sale, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.

Grupul german E.ON este unul dintre liderii pieţei de energie, având în România o prezenţă consolidată de-a lungul a 18 ani. Companiile din cadrul grupului, Delgaz Grid, E.ON Energie România şi E.ON Asist Complet desfăşoară activităţi de distribuţie, de furnizare energie şi soluţii energetice, respectiv tehnice pentru circa 3,4 milioane de clienţi. De la intrarea pe piaţa din România, E.ON a investit peste 2,1 miliarde de euro, în principal în modernizarea reţelelor. Totodată, valoarea contribuţiilor virate la bugetul de stat şi bugetele locale se ridică la 3 miliarde de euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *