Sursa foto: Transgaz

Transgaz a finalizat Strategia Climatică şi de Decarbonizare, pentru o trecere etapizată spre neutralitatea climatică

Operatorul național de transport și sistem Transgaz a elaborat Strategia Climatică şi de Decarbonizare, în vederea tranziţiei etapizate la o activitate neutră din punct de vedere climatic şi a consolidării rezilienţei la schimbările climatice. 

Strategia companiei ia în considerare „cele mai bune practici și politicile și reglementările naționale și internaționale privind schimbările climatice”, potrivit unui anunț publicat joi la Bursa de Valori București. Proiectul a fost dezvoltat în contextul European Investment Advisory Hub, platforma europeană de consiliere în materie de investiții.

Elaborată cu sprijinul Băncii Europene pentru Investiţii (BEI), strategia de decarbonizare cuprinde: evaluarea cuprinzătoare a amprentei de carbon a procesului actual de operare; obiective cantitative ambiţioase de reducere a emisiilor pe termen scurt şi mediu şi acţiunile propuse la nivel înalt şi măsurile necesare pentru atingerea acestor obiective; opţiuni de decarbonizare pe termen lung; explicaţie a rolului compensaţiilor şi a impactului acestora asupra părţilor interesate; strategia de implicare a părţilor interesate, inclusiv posibilităţile Transgaz de a coopera cu părţile interesate (în aval şi în amonte de sistemul de transport al gazelor naturale) în proiecte care contribuie la decarbonizare; acţiuni necesare din partea Transgaz pentru a îndeplini cerinţele şi reglementările naţionale şi internaţionale (privind clima), cum ar fi Planul Naţional Integrat de Energie şi Schimbări Climatice.

De asemenea, strategia climatică presupune: evaluarea de nivel înalt a vulnerabilităţii climatice pentru Transgaz şi principalele sale părţi interesate; acţiuni necesare, astfel încât Transgaz să se alinieze la Taxonomia UE şi Directiva UE privind raportarea corporativă de sustenabilitate, precum şi cerinţele prevăzute în cadrul de Aliniere la Acordul de la Paris pentru Contrapărţi (cadrul „PATH”) al BEI; evaluarea necesarului de investiţii, a potenţialelor surse de investiţii şi a eligibilităţii acestora.

„Implementarea proiectelor cuprinse în Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al Gazelor Naturale 2022 – 2031 aprobat, în conformitate cu măsurile identificate în Strategia de decarbonizare, va contribui substanţial la decarbonizarea activităţi de transport gaze naturale desfăşurate de SNTGN Transgaz SA, în perioada următoare, când gazele naturale vor rămâne pentru o perioadă lungă de timp un combustibil de tranziţie. Elaborată în conformitate cu cadrul PATH al BEI şi în strânsă colaborare cu principalele părţi interesate, Strategia Transgaz privind clima şi decarbonizarea este conformă atât cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniul schimbărilor climatice, cât şi cu domenii mai largi de gestionare a mediului”, mai arată compania.

Documentul complet poate fi regăsit aici.

Sursa foto: Transgaz

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *