Photo 155782735 / Agriculture © Lovelyday12 | Dreamstime.com

Peste 305 de miliarde de euro din bugetul UE vor merge către agricultură până în 2027, cel mai ambițios plan din perspectiva mediului și a climei

Uniunea Europeană a aprobat pentru perioada 2023-2027, un buget de 307 miliarde de euro, din care 264 de miliarde de euro de la bugetul UE și alte 43 de miliarde de euro din fonduri naționale pentru programul de Politici Agricole Comune (PAC), potrivit unui comunicat al Executivului Comunitar.

Totodată, CE a emis joi un raport care confirmă rolul important al planurilor strategice ale PAC pentru menținerea veniturilor agricultorilor și a securității alimentare, sprijinind în același timp tranziția agriculturii UE către un model agricol durabil în perioada 2023-2027.

Raportul analizează impactul preconizat al planurilor strategice pentru îndeplinirea obiectivelor politicii agricole comune (PAC) 2023-2027, în special a celor legate de mediu, climă și așteptările societății, cum ar fi bunăstarea animalelor. Totodată, confirmă faptul că planurile strategice urmăresc să realizeze cea mai ambițioasă PAC de până acum din perspectiva mediului și a climei.

Documentul subliniază, de asemenea, necesitatea de a consolida instrumentele de prevenire și de gestionare a riscurilor și de a consolida abordările privind adaptarea la schimbările climatice.

De exemplu, Portugalia, Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia și Slovenia intenționează să promoveze îngrășămintele organice ca alternativă la cele sintetice. Germania sprijină atât ajutorul pentru investiții, cât și cel pentru întreținere în domeniul agroforestier. Finlanda are o schemă pentru acoperirea pe timp de iarnă în vederea protejării solului, în timp ce Spania oferă finanțare suplimentară pentru practici durabile de pășunat și cosit pe pășuni, pentru a reduce degradarea solului și a îmbunătăți biodiversitatea.

În general, planurile prezintă un potențial de a contribui la atenuarea schimbărilor climatice, în special prin eforturi semnificative în ceea ce privește practicile de sechestrare și stocare a carbonului în sol și în biomasă. În total, 35% din terenurile agricole din UE ar trebui să beneficieze de acțiuni care vizează atât sechestrarea carbonului, cât și reducerea emisiilor de protoxid de azot. De asemenea, raportul arată că se înregistrează progrese în ceea ce privește protecția gestionării durabile a resurselor naturale, cu eforturi substanțiale în ceea ce privește protecția solului, practicile voluntare acoperind 47% din terenurile agricole din UE.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *