Photo 68226438 © Xxxyyy123 | Dreamstime.com

Dezvoltare durabilă: CE propune norme digitale, simplificate şi mai clare pentru detergenţii de pe piaţa unică

Comisia Europeană a propus vineri un regulament revizuit privind detergenţii, care simplifică şi adaptează la exigenţele viitorului normele actuale pentru a proteja mai bine sănătatea şi mediul, precum şi pentru a asigura o mai bună funcţionare a pieţei unice a detergenţilor, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Normele revizuite acoperă noi produse inovatoare, cum ar fi detergenţii care conţin microorganisme şi noile practici durabile, cum ar fi comercializarea de detergenţi prin reumplerea propriului recipient. Noile norme introduc, de asemenea, o etichetare digitală şi un paşaport al produsului pentru detergenţi şi agenţi tensioactivi.

Prezenta propunere actualizează normele existente în conformitate cu obiectivele Pactului verde european, ale Strategiei pentru promovarea sustenabilităţii în domeniul substanţelor chimice şi ale Comunicării recent adoptate a Comisiei privind competitivitatea pe termen lung a UE.

Propunerea urmăreşte mai ales simplificarea normelor de piaţă prin eliminarea mai multor cerinţe care au devenit acum inutile sau redundante: printre acestea se numără: obligaţia de a furniza o fişă tehnică pentru detergenţii periculoşi, intervenţia obligatorie a laboratoarelor autorizate care au trebuit să efectueze testele în temeiul regulamentului, posibilitatea de a solicita o derogare pentru agenţii tensioactivi care nu îndeplinesc criteriul biodegradabilităţii finale şi obligaţia producătorilor de detergenţi şi agenţi tensioactivi de a fi stabiliţi în Uniune.

În plus, etichetele vor fi, de asemenea, simplificate şi raţionalizate pentru a reduce sarcina administrativă pentru industria detergenţilor şi, în acelaşi timp, pentru a spori gradul de înţelegere a etichetelor de către utilizatorii finali.

Se are în vedere introducerea etichetării digitale voluntare: propunerea face distincţie între produsele preambalate şi produsele vândute într-un format care permite reumplerea recipientului. Pentru produsele preambalate, operatorii economici pot alege să transfere anumite informaţii obligatorii de etichetare într-o etichetă digitală, în combinaţie cu una fizică. În ceea ce priveşte produsele vândute într-un format de reumplere, va exista posibilitatea de a furniza toate informaţiile de etichetare, cu excepţia instrucţiunilor de dozare pentru detergenţii de rufe destinaţi consumatorilor, numai în format digital. Introducerea etichetării digitale va reduce sarcina şi costurile pentru industrie şi va facilita şi mai mult utilizarea şi sensibilizarea consumatorilor şi a utilizatorilor profesionişti.

De asemenea, se urmăreşte facilitarea vânzărilor de produse inovatoare sigure: sectorul detergenţilor a dezvoltat recent noi produse de curăţare inovatoare care se axează pe acţiunea microorganismelor. Întrucât aceste microorganisme pot prezenta alternative promiţătoare la substanţele chimice dăunătoare, regulamentul revizuit va introduce cerinţe de siguranţă pentru microorganismele din detergenţi şi obligaţia producătorilor de a eticheta prezenţa microorganismelor în detergenţi, astfel încât consumatorii să fie mai bine informaţi. Acest lucru nu numai că va permite acestor produse să circule liber pe piaţa unică, ci va contribui şi la protejarea sănătăţii şi a mediului.

Reglementarea urmăreşte creşterea sustenabilităţii şi a siguranţei prin norme clare pentru detergenţii din recipiente care pot fi reumplute: propunerea asigură faptul că consumatorii primesc informaţiile necesare atunci când cumpără detergenţi în recipiente care pot fi reumplute. Propunerea clarifică faptul că detergenţii în recipiente care pot fi reumplute fac obiectul aceloraşi norme ca şi detergenţii preambalaţi. Propunerea introduce, de asemenea, etichetarea digitală voluntară pentru detergenţii din recipiente care pot fi reumplute, ca mijloc de facilitare suplimentară a acestei practici durabile, ceea ce va reduce cantitatea de ambalaje şi de deşeuri de ambalaje.

De asemenea, se are în vedere consolidarea punerii în aplicare: introducerea unui paşaport pentru produse va consolida supravegherea pieţei şi va garanta că numai detergenţii siguri care respectă normele noastre intră pe piaţa unică. Trimiterea la paşaportul produsului va trebui inclusă într-un registru central al Comisiei şi declarată la vamă atunci când detergenţii şi agenţii tensioactivi sunt prezentaţi la frontierele UE. Inspectorii naţionali vor continua să fie responsabili de efectuarea controalelor asupra produselor, deşi un nou sistem informatic va examina toate paşapoartele digitale ale produselor la frontierele externe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *