Photo 157773143 © Piotr Wytrążek | Dreamstime.com

CE: România nu și-a îndeplinit obligațiile privind protecția apelor de construcția de hidrocentrale de mici dimensiuni

Comisia Europeană a decis, joi, să trimită României o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru că nu a pus în aplicare în mod corect Directiva-cadru privind apa și Directiva Habitate atunci când autorizează și construiește centrale hidroelectrice mici, informează instituția.

Ambele directive se concentrează pe asigurarea calității și cantității corpurilor de apă, pe prevenirea și combaterea poluării și pe protejarea faunei și florei.

În 2015, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere privind autorizarea și construirea unor proiecte de centrale hidroelectrice de mici dimensiuni pe cursurile de apă alpine, care afectează trei situri Natura 2000 și corpurile de apă implicate. În urma mai multor întâlniri cu Comisia, autoritățile române și-au asumat mai multe angajamente, cum ar fi: i) monitorizarea proiectelor care fac obiectul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, ii) reevaluarea deteriorării datorate autorizării și construirii proiectelor de centrale hidroelectrice de mici dimensiuni, iii) adoptarea unui cadru juridic privind debitul ecologic și zonele de interdicție, iv) modificarea autorizațiilor, v) transpunerea Directivei revizuite privind evaluarea impactului asupra mediului, cu o procedură coordonată de evaluare a proiectelor în temeiul Directivei-cadru privind apa și vi) adoptarea unei planificări strategice (Strategia Energetică).

Autoritățile române și-au respectat parțial angajamentele, dar nu au reușit să modifice autorizațiile și să pună în aplicare măsurile identificate pentru a aborda deteriorarea unuia dintre corpurile de apă identificate anterior. Între timp, cel de-al treilea Plan de gestionare a bazinului hidrografic recent adoptat arată deteriorarea corpului de apă în cauză (Argeș izvor-intrare în acumularea Vidraru și afluenții). În plus, dovezile disponibile din studiile și monitorizările efectuate confirmă faptul că unele microcentrale hidroelectrice au fost autorizate fără nicio evaluare adecvată cerută de Directiva Habitate. Având în vedere deteriorarea, este necesar să se remedieze situația cât mai curând posibil.

Pentru a adapta domeniul de aplicare a cazului, Comisia trimite o scrisoare suplimentară de punere în întârziere României, care are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *