Photo 29384022 © connectUA | Dreamstime.com

UE vrea să încurajeze industria de energie eoliană prin șase noi măsuri

Comisia Europeană a prezentat Planul de acțiune privind energia eoliană europeană, în condițiile în care blocul comunitar și-a propus recent, să obțină cel puțin 42,5% energie din surse regenerabile până în 2030.

UE a identificat o serie de provocări ale industriei, cum ar fi cererea insuficientă și incertă, procesul lent și complex de autorizare, lipsa accesului la materii prime, inflația ridicată și prețurile ridicate la produsele de bază, conceperea nefavorabilă a licitațiilor naționale, presiunea sporită din partea concurenților internaționali și riscurile în ceea ce privește disponibilitatea unei forțe de muncă calificate.

”UE este hotărâtă să conducă tranziția energetică și să profite de această oportunitate pentru a genera creștere economică și locuri de muncă verzi. Sectorul energiei eoliene este esențial pentru realizarea obiectivelor noastre în materie de energie curată și climă, dar trebuie să ne asigurăm că își poate desfășura activitatea într-un mediu echitabil și favorabil. Ne-am luat angajamentul de a colabora cu statele membre și cu industria pentru a transforma obiectivele noastre legislative în realitate pe teren. Acțiunile pe care le-am prezentat astăzi vor garanta că sectorul energiei eoliene rămâne un puternic actor european în domeniul energetic”, spune Kadri Simson, comisar pentru energie.

Planul de acţiune stabileşte acţiuni imediate care trebuie întreprinse împreună de Comisie, de statele membre şi de industrie, valorificând politicile şi legislaţia existente şi axându-se pe şase domenii principale.

Primul îl reprezintă accelerarea implementării prin creşterea previzibilităţii şi un proces de autorizare mai rapid, iar al doilea segment vizează îmbunătăţirea conceperii licitaţiilor. Accesul la finanţare este al treilea domeniu, urmat de asigurarea unui mediu internațional echitabil și competitiv, fără practici comerciale neloiale. Ultimele două vizează parteneriatele la scară largă pentru competențe în domeniul surselor regenerabile de energie, și respectiv, implicarea industriei și angajamentele statelor membre.  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *