Photo 94293750 © Thatsaphon Saengnarongrat | Dreamstime.com

UE sprijină economia verde din Filipine cu 466 de milioane de euro

În timpul vizitei sale de astăzi la Manila, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Ferdinand Marcos din Filipine au lansat Inițiativa Team Europe privind economia verde în cadrul Global Gateway, cu o contribuție din partea Team Europe de 466 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Global Gateway, strategia de investiții a UE la nivel mondial, va sprijini Filipine pe calea sa către un viitor durabil. Vom investi în tranziția către o economie circulară și în generarea de energie verde. Și vom oferi, de asemenea, expertiză, formare și transferuri de tehnologie, pentru că aceasta este modalitatea de a împuternici comunitățile locale, iar UE ține la acest lucru.”

Inițiativa Team Europe privind economia verde va dezvolta un model alternativ condus de industrie la actuala abordare de gestionare a deșeurilor din plastic, ceea ce va duce la lanțuri valorice mai durabile pentru plastic și la o reducere a deșeurilor din plastic și a deșeurilor marine.

În strânsă cooperare cu autoritățile din Filipine, inițiativa va contribui la dezvoltarea unei politici de economie circulară, în special în ceea ce privește combaterea deșeurilor din plastic, pentru a completa strategia națională de combatere a deșeurilor marine.

O platformă de dialog politic la nivel guvernamental va promova economia circulară, energia regenerabilă și eficiența energetică. Se va consolida capacitatea Departamentului pentru Energie și a altor părți interesate cheie de a sprijini agenda privind energia curată.

Vor fi identificate noi investiții private în sectorul energetic care să se axeze pe atenuarea schimbărilor climatice.

Inițiativa Team Europe

Această inițiativă Team Europe reunește Comisia Europeană, Franța, Spania, Germania și Finlanda. Austria, Țările de Jos și Suedia vor contribui cu expertiză și transfer de tehnologie.

Contribuția Team Europe la această inițiativă este de 466 de milioane de euro. Bugetul UE contribuie cu 64 de milioane de euro (60 de milioane de euro din programul „Economie verde” și 4 milioane de euro din FESI+ Blending). Statele membre ale UE vor contribui cu restul finanțării și vor contribui, de asemenea, cu expertiză.

Inițiativa „Team Europe” va colabora cu o serie de părți interesate, inclusiv cu administrațiile locale, producătorii, importatorii, furnizorii, asociațiile de mediu, comerciale și industriale și consumatorii, care joacă cu toții un rol în reducerea deșeurilor de plastic și în combaterea deșeurilor marine.

Aceasta va sprijini dezvoltarea de politici ecologice, inclusiv a Strategiei naționale privind economia circulară. În ceea ce privește deșeurile marine, de exemplu, inițiativa va sprijini raționalizarea legislației primare și locale existente și va include consolidarea capacităților pentru instituțiile guvernamentale centrale și locale.

Potrivit UE, inițiativa va sprijini, de asemenea, dezvoltarea unui sistem de informații pentru colectarea și raportarea datelor, precum și activități de sensibilizare.

Posibilitățile de dezvoltare a unor noi depozite sanitare de deșeuri și a unor mijloace alternative de tratare a deșeurilor, cum ar fi co-procesarea deșeurilor în fabricile de ciment și transformarea deșeurilor în deșeuri.

Programul inovator va utiliza instrumente cuprinzătoare pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor și modurile de producție și de consum și va fi pus în aplicare de Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Corporația Financiară Internațională (Banca Mondială) și Expertise France.

În urma anunțului făcut de președintele von der Leyen, acest proiect va fi prezentat și în cadrul Forumului Global Gateway de la Bruxelles, care va avea loc la 25-26 octombrie 2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *