Photo 126025019 © Sarayut Thaneerat | Dreamstime.com

UE aprobă un acord pentru creșterea obiectivului privind energia regenerabilă la 42,5% din consumul total până în 2030

Parlamentul UE a votat pentru stimularea utilizării energiei regenerabile, în conformitate cu planurile Green Deal și REPowerEU. Energia regenerabilă va trebui să reprezinte 42,5% din consumul de energie al UE până în 2030, cu obiectivul de a ajunge la 45%, scrie ESG News. Anterior, nivelul a fost stabilit la 32%.

Actualizarea Directivei privind energia din surse regenerabile (RED), asupra căreia deputații europeni și Consiliul au convenit deja, crește ponderea surselor regenerabile de energie în consumul final de energie al UE la 42,5% până în 2030. Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a atinge 45%.

Legislația va accelera, de asemenea, procedurile de acordare a autorizațiilor pentru noi centrale electrice pe bază de energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare sau turbinele eoliene, sau pentru adaptarea celor existente. Autorităților naționale nu ar trebui să le ia mai mult de 12 luni pentru a aproba noile instalații de energie regenerabilă, dacă acestea sunt situate în așa-numitele „zone de tranziție pentru energie regenerabilă”. În afara acestor zone, procesul nu ar trebui să depășească 24 de luni.

În sectorul transporturilor, implementarea surselor regenerabile de energie ar trebui să conducă la o reducere de 14,5% până în 2030 a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea unei cote mai mari de biocombustibili avansați și a unei cote mai ambițioase pentru combustibilii regenerabili de origine nebiologică, cum ar fi hidrogenul.

De asemenea, deputații au obținut ca statele membre să stabilească un obiectiv indicativ pentru tehnologiile inovatoare în domeniul energiei regenerabile de cel puțin 5% din capacitatea de energie regenerabilă nou instalată, precum și un cadru obligatoriu pentru proiectele energetice transfrontaliere. Ei au făcut presiuni pentru criterii mai stricte privind utilizarea biomasei, pentru a se asigura că UE nu subvenționează practicile nesustenabile. Recoltarea biomasei ar trebui să se facă într-un mod care să prevină impactul negativ asupra calității solului și a biodiversității.

Liderul eurodeputat Markus Pieper (PPE, DE), a declarat: „În urmărirea unei mai mari independențe energetice și a reducerii CO2, am crescut obiectivele noastre de energie regenerabilă. Această directivă este o dovadă că Bruxelles-ul poate fi nebirocratic și pragmatic. Am desemnat energiile regenerabile ca fiind de interes public major, simplificând procesul de aprobare a acestora. Obiectivul nostru cuprinde energia eoliană, energia fotovoltaică, energia hidroelectrică, energia geotermală și curenții de maree. Biomasa din lemn va rămâne clasificată ca energie regenerabilă. În conformitate cu principiul „tăcerii pozitive”, investițiile vor fi considerate aprobate în absența unui feedback administrativ. Acum avem nevoie urgentă de o proiectare a pieței UE a energiei electrice și de o trecere imediată la hidrogen pentru o tranziție mai ecologică”.

Legislația a fost adoptată cu 470 de voturi pentru, 120 de voturi împotrivă și 40 de abțineri. Acum va trebui să fie aprobată în mod oficial de Consiliu pentru a intra în vigoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *