Photo 148177471 © Nadezhda Zima | Dreamstime.com

UE a aprobat încă trei unități de reciclare a vapoarelor pentru companiile europene

Comisia Europeană a adoptat cea de-a 11-a ediție a Listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor, în care a inclus trei noi șantiere situate în Turcia. De asemenea, Comisia a prelungit data de expirare a includerii a două șantiere aflate pe listă, situate în Danemarca, și a unui șantier situat în Italia, potrivit unui comunicat de presă.

Lista europeană conține în prezent 48 de instalații de reciclare a navelor, dintre care 38 de șantiere în Europa (UE, Norvegia și Regatul Unit), 9 șantiere în Turcia și 1 șantier în SUA. Mai multe șantiere aflate pe lista europeană sunt, de asemenea, capabile să recicleze nave mari.

”Ca parte a punerii în aplicare a Regulamentului UE privind reciclarea navelor, Comisia va continua și va intensifica monitorizarea respectării de către șantierele aflate pe lista europeană a condițiilor stabilite în legislația UE, inclusiv, atunci când este necesar, prin inspecții inopinate”, arată instituția.

Proprietarii europeni de nave dețin aproximativ 40% din flota mondială. Multe dintre aceste nave sunt dezmembrate în afara UE, în principal în Asia de Sud, în condiții care sunt adesea dăunătoare pentru sănătatea lucrătorilor și pentru mediu. Începând cu 31 decembrie 2018, Regulamentul UE privind reciclarea navelor impune tuturor navelor maritime mari care navighează sub pavilionul unui stat membru al UE să utilizeze o instalație de reciclare a navelor aprobată, inclusă în Lista europeană a instalațiilor de reciclare a navelor.

Lista europeană este actualizată periodic pentru a adăuga alte instalații conforme sau pentru a elimina instalațiile care au încetat să se conformeze.

Pentru a fi inclusă pe lista europeană, orice instalație de reciclare a navelor, indiferent de locația sa, trebuie să respecte o serie de cerințe de siguranță și de mediu. În cazul instalațiilor situate în UE, autoritățile naționale competente trebuie să verifice dacă sunt îndeplinite toate condițiile relevante și apoi să informeze Comisia că instalația ar trebui să fie inclusă pe listă. Instalațiile de reciclare a navelor situate în țări terțe și care intenționează să recicleze nave care arborează pavilionul unui stat membru trebuie să solicite Comisiei includerea lor pe lista europeană. Comisia evaluează și verifică apoi modul în care aceste șantiere respectă cerințele din regulament și propune includerea lor în lista europeană atunci când aceste cerințe sunt îndeplinite.

Comisia realizează în prezent evaluarea Regulamentului privind reciclarea navelor. O consultare publică deschisă a avut loc în prima jumătate a anului 2023, iar consultările specifice ale diferitelor grupuri de părți interesate sunt încă în curs de desfășurare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *