Photo 230936773 © Peter Titmuss | Dreamstime.com

UE a adoptat o lege care prevede combustibili mai ecologici pentru transportul maritim

Utilizarea într-o mai mare măsură a combustibililor din surse regenerabile şi cu emisii scăzute de carbon va reduce amprenta de carbon a sectorului maritim din UE, în urma adoptării de către Consiliul UE, marţi, a unui nou regulament privind aşa-numita iniţiativă FuelEU în domeniul maritim, informează un comunicat de presă al preşedinţiei spaniole.

„Noua lege va oferi securitate juridică operatorilor de nave şi producătorilor de combustibili şi va contribui la lansarea producţiei la scară largă de combustibili maritimi durabili, îndeplinind, astfel, în mod substanţial obiectivele noastre climatice la nivel european şi mondial”, a declarat ministrul spaniol al Transporturilor, Raquel Sanchez Jimenez.

Principalul obiectiv al iniţiativei FuelEU în domeniul maritim, ca parte esenţială a pachetului legislativ „Pregătiţi pentru 55” al UE, este de a creşte cererea de combustibili din surse regenerabile şi cu emisii scăzute de carbon, de a spori utilizarea consecventă a acestora şi de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul transportului maritim, asigurând în acelaşi timp buna desfăşurare a traficului maritim şi evitând denaturarea pieţei interne. Noul act legislativ urmăreşte să plaseze transportul maritim pe traiectoria realizării obiectivelor climatice ale UE pentru 2030 şi 2050 şi ar trebui să joace un rol fundamental în realizarea obiectivelor Legii europene a climei.

Noul regulament include în special măsuri pentru a se asigura că intensitatea gazelor cu efect de seră generate de combustibilii utilizaţi de sectorul transportului maritim va scădea treptat în timp, cu 2% în 2025, până la 80% până în 2050, precum şi un regim special de stimulente pentru a sprijini utilizarea aşa-numiţilor combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică (RFNBO) cu un potenţial ridicat de decarbonizare. Este prevăzută de asemenea obligaţia navelor de pasageri şi a containerelor de a utiliza alimentarea cu energie electrică de la mal pentru toate nevoile de energie electrică atunci când sunt amarate la chei în principalele porturi ale UE începând din 2030, în vederea reducerii poluării aerului în porturi, care se află adesea în apropierea unor zone dens populate

În urma adoptării formale de către Consiliu, noul regulament va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE după perioada de vară şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la publicare. Noile norme se vor aplica de la 1 ianuarie 2025, cu excepţia articolelor 8 şi 9, care se vor aplica de la 31 august 2024.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *