Photo 265118653 © Osaze Cuomo | Dreamstime.com

Statele UE au adoptat obiective mai ambiţioase de reducere a emisiilor pentru 2030

Consiliul European a adoptat, marţi, două regulamente care vor permite UE să îşi reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puţin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, potrivit unui comunicat de presă.

Aşa-numitul „Regulament privind partajarea eforturilor” stabileşte obiective mai ambiţioase de reducere a emisiilor pentru statele membre pentru 2030. În plus, Regulamentul privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultura (LULUCF) va consolida contribuţia sectorului la realizarea obiectivului global al UE în materie de climă pentru 2030.

Noul regulament privind partajarea eforturilor stabileşte un obiectiv la nivelul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% faţă de 2005, până în 2030, pentru sectoarele transportului rutier şi transportului maritim intern, clădirilor, agriculturii, deşeurilor şi pentru industriile mici. Sectorul construcţiilor şi cel al transportului rutier vor face obiectul atât al noului ETS specific, cât şi al Regulamentului privind partajarea eforturilor. Regulamentul revizuit atribuie fiecărui stat membru un obiectiv naţional şi ajustează modul în care statele membre pot utiliza mecanisme de flexibilitate pentru a-şi îndeplini obiectivele.

La rândul său, Regulamentul privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultura (LULUCF) vizează emisiile şi absorbţiile de CO2 din atmosferă în contextul utilizării solurilor, copacilor, plantelor, biomasei şi lemnului în scopuri neagricole. Emisiile şi absorbţiile generate de sectorul LULUCF sunt luate în considerare în cadrul obiectivului global al UE pentru 2030. Noul regulament stabileşte un obiectiv global la nivelul UE de 310 Mt CO2 echivalent de absorbţii nete în sectorul LULUCF în 2030.

Pentru perioada 2026-2030, în cursul căreia absorbţiile ar trebui să depăşească emisiile, fiecare stat membru va avea un obiectiv naţional obligatoriu pentru 2030. În plus, fiecare stat membru se angajează să realizeze o sumă a emisiilor şi absorbţiilor nete de gaze cu efect de seră pentru întreaga perioadă 2026-2029. Regulamentul prevede mecanisme de flexibilitate pentru ca statele membre să atingă aceste obiective.

Aceasta este ultima etapă a procesului decizional. Regulamentele vor fi semnate şi se vor publica în Jurnalul Oficial înainte de a intra în vigoare.

Propunerea de revizuire a Regulamentului privind partajarea eforturilor şi cea de revizuire a Regulamentului LULUCF fac parte din pachetul legislativ „Pregătiţi pentru 55”. Prezentat de Comisia Europeană la 14 iulie 2021, pachetul legislativ urmăreşte să permită UE să îşi reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puţin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, şi să atingă neutralitatea climatică în 2050.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Captcha *